Det skal ikke være dyrt å være sunn


Enkelt å bestille - levert i postkassa.Avtalevilkår

 

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.


Parter

Selger er: Vitals AS, Postboks 18 Skøyen, 0278 Oslo. Telefon 99 87 33 66, e-post kundeservice@vitals.no. Foretaksnummer 925 922 269, og blir i det følgende benevnt “Vitals”, “vi” eller “oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din”, “ditt” eller “kunden”. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av Vitals.


Abonnement uten bindingstid og kjøpsforpliktelser
Det skal være enkelt og greit å handle hos oss. Vitals selger produktene på løpende abonnementsbasis, normalt med første levering innen 14 dager og videre i henhold til produktets leveringsfrekvens, normalt hver 3. Måned.

Abonnementet kan stoppes ved å kontakte kundeservice eller ved å sende oss en skriftlig melding på e-post/brev. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet med virkning fra førstkommende utsendelse. Vi må ha informasjon fra deg i god tid innen utsendelse av neste levering, og senest 14 dager før ny utsendelse. Oppsigelsesfrist er angitt på hver faktura. Dersom du sier opp etter oppsigelsesfristen forplikter du deg til å motta og betale for neste forsendelse.

Endring av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre websider. Du kan også selv velge å gjøre endringer i abonnementet, se nærmere om dette i punktet under.

Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og kun én per kunde. Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende. Vi leverer kun til norske adresser.


MVA
Når du bestiller Vitals Produkter utgjør MVA 15 % av kjøpet. Det vil si ved kjøp av en pakke med Vitals til introduksjonspris for 50 kr utgjør MVA 10 kr, for påfølgende forsendelser til full pris for 1097 kr utgjør MVA 146,57 kr.

Kjøpstrygghet
Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement. Abonnementet kan sies opp fortløpende.


Fleksibel leveranse
Vi sender våre forsendelser med Posten. Din bestilling kommer hjem i din postkasse ca. 5 - 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.


Ingen forskuddsbetaling
Du behøver ikke å betale på forskudd. Fakturaen sendes sammen med din forsendelse. Betalingsfristen finner du på fakturaen. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Vi kan også velge å midlertidig pause ditt abonnement uten varsel dersom det foreligger manglende betalinger.Priser
Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst én (1) måned før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse, ettersom de gjelder kun nye kunder og kun én gang per kunde.


Korrekt adresse
Du må sørge for at vi får oppgitt korrekt leveringsadresse. Der dette ikke er gjort, ved ufullstendig adresse eller ved flytting uten å oppgi ny adresse har du ansvar for kostnader ved at pakken ikke kommer frem.


14 dagers ubetinget angrerett på første forsendelse
Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Det vil si at angreretten kun gjelder første forsendelse i abonnementet. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og tilstand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Ønsker du å benytte deg av angreretten, må du dekke fraktkostnaden for retur. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med på førstegangsbestillingen. Du kan også kontakte vår kundeservice.


Returrett for varer i abonnement
Det er kun første pakke i abonnementet som har returrett. De neste varene er identiske med den første (ensartede ytelser) og det er derfor ikke returrett på de forsendelsene du mottar etter den første leveransen. Abonnementspakker som sendes tilbake til oss uten vår forhåndsgodkjennelse kan bli sendt tilbake til deg og kan belastes med et ekstra gebyr på kr 200. Originalkravet blir stående selv om varen returneres.


Full reklamasjonsrett
Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte vår kundeservice.


Klager
Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukertilsynet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, eller gå inn på www.forbrukertilsynet.no og bruk deres elektroniske klageskjema. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge. Du finner klageportalen på https://webgate.ec.europa.eu/odr


Personopplysninger
Vi behandler alle personopplysninger konfidensielt og i henhold til gjeldende lovgivning.

For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.


Vår kundeservice er her for deg
Du kan sende en e-post til kundeservice@vitals.no eller kontaktere oss i mellom klokken 10.00-14.00 på +47 99873366

For informasjon om våre klage- og erstatningsordninger i forbindelse med reklamasjon og/eller angre- og returrett kontakt kundeservice.


Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.


Forbehold og ansvarsbegrensninger
Vitals AS forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part.

Vitals AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Vitals AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje). Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.


Endring av vilkårene
Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.